Sev un ģimenei

Nekas nevar būt dārgāks par savu un savas ģimenes veselību. Diemžēl ikdienas steigā mēs par to nedomājam, kamēr mūs tas neskar. Mēs neviens nevaram būt pasargāts no slimībām un nelaimes gadījumiem un neviena apdrošināšana Tevi nepasargās. Vienīgi, mēs visi varam nodrošināt sev augstākā līmeņa medicīnisko un finansiālo palīdzību, iegādājoties apdrošināšanu, kas, iestājoties gadījumam, segs izdevumus un izmaksās atlīdzības.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz apdrošinātā veselībai, pēkšņus un neparedzētus, nodarītos kaitējumus nelaimes gadījuma rezultātā – gūta trauma, miesas bojājumi, iestājas invaliditāte (vai nu uz laiku, vai pastāvīga) vai nāve. Šī apdrošināšana nesedz nāvi slimības vai cita veselības traucējuma rezultātā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanā iespējams iekļaut dažādus risku segumus: iestājusies nāve, paliekoša invaliditāte, pārejoša darba nespēja, slimnīcas nauda, ārstēšanās izdevumi, kaulu lūzumi un traumas. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā riska apdrošinājuma summas apmērā vai tās procentuālo daļu, atkarībā no riska un traumas smaguma.

! Apdrošināšanas atlīdzību izmaksās tikai par tiem riskiem, kas norādīti apdrošināšanas polisē.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi atrodami šeit: BALTA, BAN, ERGO, Gjensidige, IF P&C, SEESAM.

Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšana sedz apdrošinātā izmaksas par ikdienas veselības aprūpi un neparedzētos veselības stāvokļa uzlabošanas izdevumus. Parasti veselības apdrošināšanas polise sedz šādus izdevums: pacienta iemaksas, ambulatorā aprūpe, stacionārā aprūpe, citi pakalpojumi (masāža, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana utml.), medikamenti, zobārstniecība, optikas pakalpojumi, profilaktiskie pasākumi, vakcinācija, ambulatorā grūtniecības aprūpe utml.

Veselības apdrošināšanas polises atšķiras, ne tikai ar apmaksāto izdevumu pozīcijām (zobārstniecība, sports, grūtniecības aprūpe, u.c.) un to limitiem, bet arī ar teritoriālo segumu. Latvijā beidzot ir iespējams iegādāties arī pasaules līmeņa veselības apdrošināšanas polises, kurās iekļauti īpaši lieli apdrošināšanas limiti un kuras nodrošina iespēju ārstēties jebkurā pasaules klīnikā.

Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences