Īpašumam

Mums katram mājas ir viss, kas mums ir. Ejot no rīta uz darbu, mēs paņemam mēteli un somu, aizslēdzam durvis un pat neiedomājamies, ka tas viss, kas palika tur mūs var vairs nesagaidīt. Negadījumi notiek visu laiku - aizmirsts gludeklis, vētra norauj mājai jumtu, nelūgti „ciemiņi” atlauzuši durvis, plīsis ūdensvads. Lai pasargātos no neparedzamiem apjomīgiem finansiālajiem zaudējumiem, apdrošini savu īpašumu!

Īpašuma apdrošināšana

Par apdrošināto īpašumu, šīs apdrošināšanas izpratnē var būt nekustamais īpašums, piemēram, māja, dzīvoklis, saimniecības ēka, pirts, garāža, šķūnis. Polisē papildus norādot, iespējams iekļaut segumu arī nožogojumiem, vārtiem, pagalmu un teritoriju segumiem, nojumēm u.c

Nekustamais īpašums tiek apdrošināts atjaunošanas vērtībā, kas līdzvērtīga naudas summai, kāda nepieciešama, lai līguma noslēgšanas dienā, apdrošināto objektu uzceltu no jauna un izremontētu, tā pilnīgas bojāejas gadījumā.

Īpašuma apdrošināšanā ir šāds pamatrisku segums:
- Uguns (ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens);
- Dabas stihiskie posti (vētra, krusa, zemestrīce);
- Šķidruma vai tvaika noplūde;
- Trešo personu ļaunprātīga rīcība (zādzība, laupīšana, vandālisms)

Lielākajai daļai apdrošinātāju visi šie pamatriski ir iekļauti segumā. Papildus iespējams, atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības, iespējams iekļaut, tādus riskus, kā koku/mastu uzkrišana, transportlīdzekļu sadursme, stiklojuma saplīšana, elektriskas dabas parādības, mājokļa aizvietošana, applūšana, u.c.

Iedzīves apdrošināšana

Iedzīves apdrošināšana parasti tiek apdrošināta vienā apdrošināšanas polisē ar nekustamo īpašumu. Ar iedzīvi parasti saprot kustamo īpašumu, to parasti sadala šādās grupās – mēbeles, apģērbs un aksesuāri, elektrotehnika, hobija priekšmeti, dārglietas un juvelierizstrādājumi, mākslas priekšmeti.

Kustamais īpašums tiek apdrošināts tirgus vērtībā, kas līdzvērtīga naudas summai, kāda nepieciešama, lai līguma noslēgšanas dienā, apdrošināto mantu(identisku – gads, marka, modelis, utt.) iespējams iegādāties no jauna, tās bojāejas gadījumā. Šobrīd, apdrošinot mantu, jānosaka tikai kopējā iedzīves vērtība, vairs nav jāiesniedz detalizēts mantu saraksts, bet gan jāuzskaita tikai mantas, kas ir vērtīgākas par kādu noteiktu summu (960-2800 €, atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības).

Iedzīve tiek apdrošināta uz tādiem pašiem riskiem, kā nekustamais īpašums Uz lapas augšu

Civiltiesiskā atbildība

Apdrošinot īpašumu un iekļaujot civiltiesisko atbildību, Tu sevi pasargā ne tikai no negadījumiem, kas var notikt Tavam īpašumam, bet gan arī pasargā sevi no zaudējumu segšanas apkārtējiem, kad negadījumu izraisi Tu! Apdrošinātājs segs zaudējumus trešajām personām Tavā vietā, kad Tavas darbības/bezdarbības dēļ tiks nodarīts kaitējums veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim un/vai materiālie zaudējumi trešajai personai. Piemēram, appludini apakšējos kaimiņus; ugunsgrēka rezultātā Tavā dzīvoklī tiek bojāti arī kaimiņu dzīvokļi; nenotīrīta sniega dēļ pie Tavas mājas kāds krītot salauž kāju; u.c

Apdrošināšanas polisē tiek norādīts atbildības limits par vienu gadījumu un polises periodā kopā. Kad kopējais limits ir izsmelts, tad civiltiesiskās apdrošināšanas segums vairs nav spēkā. Atbildības limitu iespējams atjaunot! Papildus iespējams apdrošināt arī suņu/kaķu īpašnieku civiltiesisko atbildību, gadījumiem, kad Tavs suns - sakož kādu. Lielākajai daļai apdrošināšanas sabiedrību civiltiesiskās atbildības segums ir spēkā visā Latvijas teritorijā, kas nozīmē to, ka Tavi izraisītie zaudējumi tiks segti arī ārpus mājas, piemēram, netīšām ar somu apgāzi veikalā vāzi, zaudējumus veikalam - segs apdrošināšanas sabiedrība.

! Neaizmirsti apdrošināšanas polisē norādīt visas personas, kas atrodas mājoklī, lai arī viņu vainas gadījumā, apdrošināšanas segums būtu spēkā!

Īpašuma apdrošināšanas noteikumi atrodami šeit: BALTA, BAN, BTA Baltic, Compensa, ERGO, Gjensidige, IF P&C, SEESAM.

Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences