Privātuma politika

Aon Baltic ir apņēmusies aizsargāt Jūsu privātumu. Šī apņemšanās atspoguļo to, cik augstu mēs vērtējam mūsu klientu, darījumu partneru un citu personas datu sniedzēju uzticību.

1. Ko šis paziņojums par privātumu nozīmē?


Šis paziņojums par privātumu (“Paziņojums”) nosaka, kā Aon Baltic apstrādā personas datus. Tas attiecas uz jebkādu mums iesniegto personas informāciju un jebkādu personas informāciju, ko mēs saņemam no citiem avotiem. Šis Paziņojums atspoguļo mūsu darbības un Jūsu tiesības attiecības uz Jūsu personas informāciju. Šis Paziņojums nav līgums un nerada nevienai personai nekādas tiesības un pienākumus, izņemot tādus, kas noteikti tiesību aktos, kuri regulē personas datu aizsardzību.

2. Kurš ir atbildīgs par Jūsu informāciju?


Šajā Paziņojumā izmantotais termins Aon Baltic nozīmē UADBB "Aon Baltic" Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40003697033, Maskavas iela 257, tālr. Nr. 6 781 9900, e-pasts aonlatvia@aon.lv, tai skaitā saistītās sabiedrības (arī sauktas - mēs, mūsu vai mums). Aon Baltic (un datu aizsardzības tiesību aktu ietvaros - pārzinis) ir atbildīga par Jūsu personas informāciju, ko mēs vācam no Jums vai par Jums.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa tālr. 6 781 9900 vai e-pastu aonlatvia@aon.lv.

3. Kad un kā mēs vācam Jūsu informāciju?


Mēs vācam personas datus šādos gadījumos:
• kad mēs sniedzam pakalpojumus saviem klientiem;
• kad Jūs pasūtat pakalpojumus no mums;
• kad Jūs reģistrējaties vai izmantojat mūsu tīmekļa vietni broko.lv;
• kad Jūs sazināties ar mums saistībā ar darba piedāvājumiem;
• kad Jūs sazināties ar mums ar sūdzību vai jautājumiem;
• kad Jūs sazināties ar mums sociālajos tīklos.

4. Kādu informāciju mēs vācam?


4.1. Mums sniegtā informācija.

Kad Jūs sazināties ar mums, lai pasūtītu mūsu pakalpojumus, mēs lūdzam sniegt precīzu informāciju, kas nepieciešama, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu. Kad mēs saņemam Jūsu personas informāciju, mēs to izmantojam norādītajam nolūkam vai tādiem nolūkiem, kas izriet no datu vākšanas konteksta, piemēram, apdrošināšanas piedāvājuma izteikšanai, piesakoties amatam vai izveidojot lietotāja kontu mūsu tīmekļa vietnē.

Sniedzot minētos pakalpojumus saviem klientiem, mēs varam vākt tādus personas datus kā:
• kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;
• izvēlētais saziņas veids, piemēram, kādas jaunākās ziņas Jūs vēlaties saņemt;
• cita attiecīga informācija, piemēram, nodarbošanās, valodas, Jūsu dzīvesvietas pasta indekss, atrašanās vieta un laika zona.

Tālāk norādīta vēl informācija par to, kāda veida informāciju mēs vācam katram mūsu sniegtajam pakalpojumam, kā arī informācija par datu vākšanas nolūku un tiesisko pamatu.

Mēs nevācam nekādus īpašus personas datus, ja vien tas nav nepieciešams. Īpašas kategorijas personas dati iekļauj datus par rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselību, dzimumdzīvi.

Ja Jūs sniedzat mums konkrētus personas datus, Jūs atzīstat, ka to saprotat un sniedzat skaidru piekrišanu tādu datu vākšanai, izmantošanai un nodošanai trešajām personām šajā Paziņojumā noteiktajiem nolūkiem. Ja sniedzat mums personas datus par citām personām, piemēram, Jūsu darbiniekiem vai apgādājamajiem, Jums jāsaņem viņu piekrišana pirms tādas informācijas sniegšanas.

4.2. Informācija, ko mēs vācam savā vietnē un sociālajos tīklos.

Mēs varam vākt visu vai atsevišķu tālāk norādītu informāciju, kad Jūs pasūtat mūsu pakalpojumus, pārvaldāt savu lietotāja kontu, piekļūstat saturam vai piereģistrējaties vietnē. Neaprobežojoties ar tālāk norādītajām kategorijām, šī informācija var iekļaut šādus datus:
• kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;
• lietotāja konta vārds, parole, paroles atgādināšanas jautājums un atbildes;
• izvēlētais saziņas veids, piemēram, kādas jaunākās ziņas Jūs vēlaties saņemt;
• sameklējama informācija;
• Jūsu uzaicināto draugu kontaktinformācija (kas tiek izmantota tikai noteiktajai saziņas izvēlei);
• Tiešsaistē publicētā informācija, piemēram, mūsu forumos.

Atsevišķos gadījumos mēs automātiski vācam informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai e-pasta paziņojumus. Automatizētās tehnoloģijas ietver sīkdatnes un citas tehnoloģijas, kādas tiek izmantotas datoros vai citās ierīcēs. Lai uzzinātu vairāk informācijas, kā mēs izmantojam sīkdatnes, izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku.

4.3. Sociālie tīkli.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot sociālos tīklus vai mūsu vietnē iestrādātos sociālos tīklus. Kad Jūs sazināties ar mums trešo personu sociālajos tīklos vai izmantojat sociālo tīklu funkcijas Jūsu vietnē, mēs piekļūstam noteiktai Jūsu sociālo tīklu konta informācijai (tādai kā Jūsu vārds, e-pasta adrese, fotogrāfija, dzimums, dzimšanas datums, ziņas vai iecienītākās lapas).

Ja Jūs publicējat informāciju, sazinoties ar mums sociālajos tīklos vai izmantojot vietnēs integrētās sociālo tīklu funkcijas, atkarībā no Jūsu izvēlētajiem privātuma iestatījumiem publiskotā informācija var tikt publiskota tiešsaistē. Dažos sociālajos tīklos Jūs varat kontrolēt, kāda Jūsu publiskotā informācija ir publiska. Lai uzzinātu vairāk informācijas, kā kontrolēt Jūsu privātuma iestatījumus un kā trešo personu sociālie tīkli apstrādā Jūsu personas informāciju, skatieties mūsu Privātuma politiku un Noteikumus par sociālo tīklu izmantošanu.

4.4. Mobilās ierīces.

Ja Jūs pieslēdzaties mūsu vietnei ar mobilo ierīci, mēs varam vākt informāciju par Jūsu unikālās ierīces identifikācijas numuru un ierīces IP adresi, kā arī informāciju par Jūsu ierīces operētājsistēmu, pakalpojumu sniedzēju un atrašanās vietas informāciju. Noteiktos gadījumos mēs varam prasīt Jūsu atļauju izmantot Jūsu tālruņa numuru (piemēram, lai sniegtu uznirstošās ziņas).

4.5. Informācija, ko mēs saņemam no trešajām personām.

Dažos gadījumos personas informāciju var saņemt no tādiem personas datu avotiem kā apdrošinātie, apdrošinājuma ņēmēji, labuma guvēji, uzņēmumi, kas veic apdrošināšanas un apdrošināšanas starpniecības darbības saskaņā ar Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto kārtību. Līguma nolūkā personas informāciju var vākt no dažādiem reģistriem un datu failu administratoriem, tādiem kā Lietuvas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, valsts uzņēmuma REGITRA, Valsts uzņēmumu reģistru centra.

5. Kam mēs izmantojam Jūsu personas informāciju?


Tālāk iekļauts kopsavilkums par personas informācijas apstrādes mērķiem. Tālāk norādīta vēl informācija par to, kāda veida informāciju mēs vācam katram mūsu sniegtajam pakalpojumam, kā arī informācija par datu vākšanas nolūku un tiesisko pamatu.

5.1. Pakalpojumu sniegšana saviem klientiem.

Mēs apstrādājam mūsu klientu sniegto personas informāciju, lai sniegtu mūsu profesionālos apdrošināšanas brokeru pakalpojumus. Konkrētais Jūsu personas informācijas apstrādes mērķis ir atkarīgs no sniegto pakalpojumu veida un mērķa, kā arī no piemērojamajiem likumiem, regulējuma vadlīnijām un profesionālajiem standartiem. Mēs varam apstrādāt Jūsu datus gadījumos, kad to mums lūdz juridiska persona kā klientu, gadījumos, kad Jūs esat klienta darbinieks vai citādi saistīts ar klientu. Šajā gadījumā klientam jānodrošina, ka Jūs esat informēts par Jūsu personas informācijas nodošanu mums vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai darījumu partneriem.

5.2. Klientu pieprasījumu administrēšana.

Mēs apstrādājam savu klientu un viņu pārstāvju personas datus, lai:
• pārbaudītu identitāti un veiktu pārbaudes procedūru pirms pakalpojumu sniegšanas;
• sazinātos ar klientu, sniegtu pakalpojumus un tos pārvaldītu, un nodrošinātu maksājumus par pakalpojumiem;
• pārvaldītu klientu sūdzības un lūgumus.

5.3. Saziņa ar klientiem un potenciālajiem klientiem un reklāmas ziņu sūtīšana.

Mēs apstrādājam savu klientu un viņu pārstāvju personas datus, lai:
• sazinātos ar klientiem par pašreizējiem, plānotiem vai piedāvātiem pakalpojumiem;
• nosūtītu jaunākās ziņas, noderīgu informāciju, veicināšanas ziņas un citu mārketinga informāciju saviem klientiem;
• uzaicinātu klientus uz pasākumiem (vai organizētu un vadītu tādus pasākumus).

5.4. Datu analīze.

Mūsu uzņēmums ir inovatīvs, mēs radām jaunus augsta līmeņa produktus un pakalpojumus, ievērojot attiecības ar klientiem. Mēs izmantojam līdzekļus, lai uzkrātu un anonimizētu datus, nodrošinot Jūsu tiesības un mūsu rīcības tiesiskumu.

5.5. Tiesiskais pamats.

Visa datu apstrādē iesaistītajām personām ir tiesisks pamats veikt informācijas apstrādi. Vairumā gadījumu apstrāde tiek veikt ar šādu pamatojumu:
• ir nepieciešama datu apstrāde, lai izpildītu Jūsu noslēgtu līgumu vai veiktu darbību (pēc jūsu pieprasījuma), lai noslēgtu līgumu (piemēram, palīdzot mums izpildīt Jūsu saistības pret darba devēju).;
• apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu visu tiesisko prasību izpildi (piemēram, kad mums ir jāvāc konkrēta informācija par saviem klientiem saistībā ar uzskaites vai nodokļu pienākumiem, vai kad mums jāsniedz informācija tiesām vai citām iestādēm);
• apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu visu tiesisko prasību izpildi (piemēram, kad mums ir jāvāc konkrēta informācija par saviem klientiem saistībā ar uzskaites vai nodokļu pienākumiem, vai kad mums jāsniedz informācija tiesām vai citām iestādēm).

Ierobežotos gadījumos mēs apstrādājam datus ar Jūsu piekrišanu, piemēram, kad mēs iegūstam piekrišanu nosūtīt Jums veicināšanas ziņas.

Pirms mēs vācam un/vai apstrādājam Jūsu personas datus vai datus par sodāmību, mēs noteiksim tiesisko pamatu šīs informācijas izmantošanai. Parasti tāds pamats ir:
• Jūsu skaidri izteikta piekrišana;
• tiesiska pienākuma novēršana, izpilde vai mūsu vai trešo personu interešu aizsardzība pret to;
• īpaši likumā noteikti izņēmumi, piemēram, datu aizsardzība apdrošināšanas nolūkā.

6. Vai mēs vācam datus no bērniem?


Mēs nekad nesniedzam savus pakalpojumus bērniem, un mēs nekad nevācam bērnu personas datus.

7. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?


Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes mērķa un datu kategorijas. Mēs neglabāsim Jūsu personas datus ilgāk, nekā vajadzīgs Paziņojumā noteiktajiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts ilgāks glabāšanas termiņš. Mēs esam ieviesuši atbilstošus rīkus, lai savlaicīgi, droši un neatgriezeniski dzēstu Jūsu personas datus, kad tie vairs nav vajadzīgi.

Noteiktos gadījumos mēs varam ilgāk saglabāt Jūsu personas datus, lai mums būtu precīza informācija par Jūsu attiecībām ar mums, lai risinātu potenciālas prasības un strīdus vai ja mums ir pamats uzskatīt, ka pastāv tiesiska strīda draudi saistībā ar Jūsu personas datiem vai mums.

8. Vai mēs atklājam Jūsu personas informāciju?


8.1. Darījumu partneri.

Mēs nododam Jūsu personas datus darījumu partneriem, kuri mums sniedz specializētus pakalpojumus vai sadarbojas ar mums. Darījumu partneri rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi un viņiem pašiem ir pienākums ievērot datu aizsardzības prasības. Apskatieties viņu datu privātuma paziņojumus, lai iegūtu papildu informāciju par viņu privātuma politiku. Darījumu partneri jo īpaši iekļauj dažādu apdrošināšanas pakalpojumu un saistītu pakalpojumu sniedzējus, piemēram, apdrošinātājus, apdrošināšanas starpniekus, ārstniecības pakalpojumu sniedzējus, konsultantus, juristus, grāmatvežus un citas personas, kuras ir iesaistītas apdrošināšanas polišu izdošanā un administrēšanā, un apdrošināšanas prasījumu nokārtošanā.

8.2. Pakalpojumu sniedzēji.

Mēs varam atklāt Jūsu informāciju mūsu pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu sniegt un pārvaldīt Jūsu datus mūsu uzdevumā (piemēram, sniedzot pakalpojumus mūsu klientiem vai izmantojot informāciju saviem iekšējiem mērķiem, piemēram mārketingam). Šiem pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums izmantot ar mums noslēgtos līgumus un neizmantot un neatklāt Jūsu personas datus nekā citādi kā atbilstoši pakalpojumu sniegšanai, lai mēs varētu atbild tiesību aktiem. Šādi pakalpojumi var iekļaut pasākumu īstenošanu, kas aprakstīti sadaļā “Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus?” Šie pakalpojumu sniedzēji pienācīgi glabā Jūsu datus, un dati tiek apstrādāti tikai tādam nolūkam, kam tie tika vākti. Pakalpojumu sniedzēji ir, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, kuri uzrauga mūsu sistēmas, automatizēto reklāmas pakalpojumu sniedzēji, saziņas centra pakalpojumu sniedzēji un citi.

8.3. Reģistri un citi datu administratori.

Apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas gadījumu pārvaldes nolūkā Jūsu personas informāciju var sniegt dažādiem reģistriem un datu failu administratoriem, tādiem kā Lietuvas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, valsts uzņēmums REGITRA, Valsts reģistru centrs.

8.4. Tiesiskās prasības un uzņēmuma pāreja.

Mēs varam atklāt Jūsu personas informāciju, ja: (i) tas ir prasīts likumā, noteikumos, rīkojumos, standartos vai citos tiesiskos dokumentos; (ii) ir jāatbild uz oficiāliem pieprasījumiem vai pieprasījumiem no valsts iestādēm; (iii) kad mēs uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai novērstu finansiālus vai citus zaudējumus; (iv) ir jāizmeklē noziegumi, vai (v) tiek nodots viss vai daļa no mūsu uzņēmuma. Atklāšana var arī būt vajadzīga sabiedrības revīzijas vai sūdzību un drošības risku izmeklēšanas gadījumos.

9. Vai mēs sūtam Jūsu personas informāciju uz citām valstīm?


Dažos gadījumos mēs varam sūtīt Jūsu personas informāciju pakalpojumu sniedzējiem vai darījumu partneriem, kas darbojas citās valstīs. Ar mums saistītās sabiedrības, darījumu partneri, pakalpojumu sniedzēji un citas trešās personas var atrasties valstīs, kurās nav nodrošināts pienācīgs datu aizsardzības līmenis atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam.

Kad mēs nododam datus, mēs nodrošinām, ka:
• datu pārsūtīšana notiek saskaņā ar līgumiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajām standartklauzulām, kas nosaka, ka katrai valstij ir jāapstrādā dati, nodrošinot pienācīgu drošības līmeni;
• Saņemot pieprasījumus no iestādēm, mēs vienmēr tos rūpīgi pārbaudām un tikai tad atklājam personas informāciju.

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk informācijas par Jūsu personisko informācijas pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas, sazinieties ar mums šajā Paziņojumā noteiktajā veidā. Jums arī ir tiesības pieprasīt informāciju par mūsu ieviestajiem drošības pasākumiem, lai nodrošinātu informācijas drošību (ieskaitot kopijas no attiecīgajiem datu pārsūtīšanas līgumiem).

10. Kādus drošības līdzekļus mēs izmantojam, lai apstrādātu Jūsu personas informāciju?


Jūsu personas informācijas drošība ir mums ļoti svarīga, un mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas informāciju pret zudumu, nepareizu izmantošanu, izmaiņām un iznīcināšanu. Mēs aizsargājam Jūsu personas informāciju pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu un atklāšanu, izmantojot drošības tehnoloģijas un procedūras, piemēram, datu šifrēšanu un piekļuves ierobežošanu. Tikai pienācīgi pilnvarotas personas var piekļūt Jūsu personas informācijai, un šīs personas ir pienācīgi informētas par to, kā uzturēt personas informācijas drošību. Mūsu pakalpojumu sniedzēji un darījumu partneri ir apņēmusies nodrošināt personas informācijas konfidencialitāti un neizmantot šo informāciju nekā citādi, kā tikai tās paredzētajam nolūkam.

11. Ko mēs darām ar Jūsu personas informāciju?


Mēs saviem klientiem piedāvājam izvēli saistībā ar personas informācijas apstrādi. Kad Jūs sniedzat mums savu personas informāciju, mēs dodam Jums iespēju izvēlēties, vai vēlaties saņemt reklāmas paziņojumus (e-pastā, īsziņās). Jūs varat atteikties no reklāmas paziņojumiem jebkurā laikā, izmantojot saiti paziņojumā, apmeklējot vietni vai sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Jums arī ir tālāk uzskaitītās datu subjekta tiesības. Noteiktos gadījumos šo tiesību izlietošana var būt ierobežota, vai mēs varam atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu, piemēram, kad Jūsu pieprasījums ir pretrunā tiesību aktiem. Mēs arī varam lūgt, lai Jūs iesniedzat papildu informāciju, lai mēs varam pārbaudīt Jūsu identitāti, un citu drošības apsvērumu dēļ.

Jūs varat izlietot šīs tiesības, sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju. Ciktāl iespējams, uz pieprasījumiem un lūgumiem mēs vienmēr cenšamies atbildēt pēc iespējas ātrāk vai lūdzam papildu informāciju.

11.1. Tiesības piekļūt personas datiem.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt daļai informācijas, ieejot savā lietotāja kontā.

11.2. Tiesības labot personas datus.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labojam Jūsu personas informāciju, kas ir neprecīza vai novecojusi.

11.3. Tiesības tikt aizmirstam.

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas informācija tiktu dzēsta. Ja mēs dzēšam Jūsu personas informāciju, visi vai daļa no mūsu pakalpojumiem vairs nebūs pieejami.

11.4. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

Dažos gadījumos, piemēram, ja Jums ir jautājumi par personas informācijas precizitāti, Jūs varat pieprasīt ierobežot Jūsu personas informācijas apstrādi.

11.5. Tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs sniedzam ar Jums saistīto personas informāciju sistematizētā, vispārēji izmantotā un datorlasāmā formātā, bet tikai tad, ja informācijas pārvalde tiek veikta uz piekrišanas pamata un apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem.

11.6. Tiesības iebilst pret apstrādi.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personisko informācijas apstrādi, bet tikai tādos gadījumos, ja apstrādes pamatā ir mūsu tiesiskās intereses. Šādā gadījumā mēs varam argumentēt, kāpēc mūsu tiesiskās intereses prevalē par Jūsu tiesībām.

11.7. Automatizēta lēmumu pieņemšana.

Jums ir tiesības atteikties no lēmumu pieņemšanas automatizētas datu apstrādes rezultātā, kas rada Jums tiesiskas sekas vai kas Jūs citādi būtiski ietekmē, izņemot, ja: (i) lēmums ir vajadzīgs, lai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, (ii) lēmumu atļauj likums un (iii) lēmums tiek pieņemts saskaņā ar Jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.

12. Sazinieties ar mums


Ja Jums ir lūgumi, sūdzības vai citi jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu aonlatvia@aon.lv

Jums arī ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga. Tālr. 67 22 31 31, fakss 67 22 35 56, e-pasts info@dvi.gov.lv.

13. Izmaiņas


Šajā Paziņojumā reizēm var tikt ieviestas izmaiņas. Pēc izmaiņu ieviešanas jaunā Paziņojuma versija tiks publicēta mūsu tīmekļa vietnē, un jaunākās versijas datums tiks atjaunots. Lūdzam Jūs regulāri pārlasīt šo Paziņojumu, lai uzzinātu jaunāko informāciju par personas datu apstrādi.

Jaunākais Paziņojuma atjaunošanas datums 2018-05-23Uz augšu
Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Global Aon Statement. Cookie Preferences