Ceļojumam

„Ceļojot mēs apgūstam vairāk, kā jebkādā citā veidā. Dažreiz diena pavadīta svešumā sniedz vairāk nekā desmit gadu dzīves mājās.” /Franss/

Patlaban ceļotāji dodas gan atpūtā gan uz biznesa tikšanām vai konferencēm un visi iegādājas ceļojumu apdrošināšanu, bet reti kad ieskatās apdrošināšanas polisē, apdrošinātajos riskos un kur nu vēl apskata apdrošināšanas noteikumus. Tāpēc bieži apdrošināšanas polise paliek neizmantota, kaut iestājas apdrošinātais risks.

Ceļojumu apdrošināšana ietver vairākus apdrošināšanas veidus, kas palīdz apdrošinātajam, ja tas ir nonācis neparedzētā situācijā ceļojuma laikā.

Ceļojumu apdrošināšanā var iekļaut šādus apdrošināšanas veidus: palīdzības apdrošināšana (pases, naudas nozaudēšanas gadījumā), medicīnas izdevumu segšana, nelaimes gadījumi, ceļojuma izdevumi (ja ceļojums tiek atcelts vai novēlots), bagāžas apdrošināšana (ja tā tiek nozaudēta vai kavējas tās piegāde), personiskās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un citi.

!Svarīgi ir iegādāties atbilstošu apdrošināšanas segumu Tavam ceļojumam (piemēram, ja dodies uz kalniem, tad izvēlies snovbordistu/slēpotāju risku paketi vai, ja ceļo bieži, apsver iespēju iegādāties gada apdrošināšanas polisi)!

Ceļojumu apdrošināšanā pašrisks, katram riskam tiek noteikts savs, piemēram, ceļojuma un bagāžas aizkavēšanās gadījumā, pašrisks būs laika izteiksmē, bet civiltiesiskās atbildības gadījumā, pašrisks būs naudas izteiksmē.

Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi atrodami šeit: Balcia, BALTA, BTA Baltic, Compensa, ERGO, Gjensidige,
IF P&C.

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)?


Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Latvijas iedzīvotājiem ir pavērušās daudz plašākas iespējas ceļot un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs. EVAK ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Vairāk informācijas vari atrast šeit!

Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences