Transportam

Transportlīdzekļa apdrošināšana garantēs Tev aizsardzību pret neparedzamiem finansiāliem izdevumiem, ja Tavs transportlīdzeklis cietīs ceļu satiksmes negadījumā vai to būs izraisījis, kā arī atlīdzinās radušos zaudējumus transportlīdzekļa zādzības vai apzagšanas gadījumā.

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana – KASKO

KASKO apdrošināšana sedz izdevumus, kas radušies apdrošinātajam transportlīdzeklim, transportlīdzekļa īpašnieka, vadītāja vainas dēļ un/vai zādzības, laupīšanas un vandālisma gadījumā. KASKO apdrošināšana šobrīd ir ļoti aktuāla, jo zādzību apjoms palielinās un cilvēkiem nav papildu uzkrājumu, no kā segt iespējamos zaudējumus (transportlīdzekļa zādzības/apzagšanas gadījumā). Tāpēc rekomendējam iegādāties KASKO apdrošināšanu – nopirkt sirdsmieru par pievilcīgu cenu!

Apdrošinātie riski

KASKO apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies iestājoties šādiem riskiem:
- Ceļu satiksmes negadījums;
- Trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana, vandālisms);
- Eksplozija, ugunsgrēks (t.sk iekšēja aizdegšanās);
- Vētra, krusa, zibens, plūdi;
- Zemestrīce, lavīnas, zemes nogruvumi;
- Krītoši priekšmeti;
- Stikla plīsums;
- Dzīvnieku un putnu iedarbība ne ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

! Šeit uzskaitīt visi riski, bet ne visas apdrošināšanas sabiedrības KASKO segumā iekļāvušas visus šos riskus!

Pašrisks ir apdrošināšanas polisē noradīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos, un kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāsedz pašam, t.i., tā zaudējumu daļa, kuru klients uzņemas pats! Dažas apdrošināšanas sabiedrības savos KASKO noteikumos ir norādījušas, ka apdrošināšanas polisē minētais pašriska apjoms mainās atkarībā no pieteikto gadījumu skaita.

Apdrošinājuma summa ir apdrošināšanas polisē noradīta transportlīdzekļa (ar visu komplektāciju) tirgus vērtība (par kādu summu to iespējams šodien pārdot) un tā ir maksimālā summa, kuru apdrošināšanas sabiedrība var izmaksāt par zaudējumiem un bojājumiem, kā atlīdzību.
! Apdrošinājuma summa transportlīdzeklim jānosaka objektīvi un korekti, lai izvairītos no zemapdrošināšanas un virsapdrošināšanas.

Transportlīdzekļa fotogrāfijas, kas nepieciešamas pirmo reizi noslēdzot KASKO apdrošināšanu, sūtīt uz info@broko.lv. Detalizētāka informācija, par to, kā pareizi veikt transportlīdzekļa fotografēšanu, atrodama instrukcijā.

KASKO apdrošināšanas noteikumi atrodami šeit: Balcia, BALTA, BTA Baltic, Compensa, ERGO, Gjensidige, IF P&C.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA)

Katram transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē (brauc, pa koplietošanas ceļiem), obligāti ir jābūt OCTA apdrošināšanas polisei. Šī polise pasargā transportlīdzekļa īpašnieku no ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu zaudējumu segšanas.

Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.

OCTA apdrošināšana sedz ceļu satiksmes negadījumā izraisītos zaudējumus:
- Cietušajam transportlīdzekļa īpašniekam(atzīts par nevainīgu);
- Cietušai trešajai personai, ja negadījumā bojāta manta (ēka, būve, utt);
- Gājējiem - arī tad, ja negadījumu izraisījušā vadītāja vaina nav pierādīta;
- Cietušā transportlīdzekļa vadītājam (veselībai, dzīvībai nodarīts kaitējums);
- Pasažieriem, kas atradušies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī (veselībai, dzīvībai nodarīts kaitējums);

Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisa transportlīdzeklis, kuram nav OCTA apdrošināšana, tad nodarītos bojājumus trešajai personai sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, kurš pēc tam tiesas ceļā visus izdevumus piedzen no vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka.

! Tāpēc, pārdodot transportlīdzekli, vienmēr to pārraksti uz jauno īpašnieku!

Apdrošinātais atbildības limits ir maksimālā naudas summa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājs, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, izmaksās trešajām personām par radušajiem zaudējumiem. Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai limits ir 5 210 000 € personai nodarītiem zaudējumiem katrai cietušajai personai un mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai limits ir 1 050 000 € neatkarīgi no trešo personu skaita. ! Zaudējumus, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar likumu vai kuri pārsniedz apdrošinātāja atbildības limitu, trešā persona ir tiesīga pieprasīt tiesas ceļā no vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka.

Apdrošināšanas teritorija ir teritorija, kādā OCTA polises segums ir spēkā, tā darbojas visās Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīs (ar valstu sarakstu vari iepazīties šeit). Ja dodies ar savu transportlīdzekli uz valsti, kas nav šajā sarakstā, Tev nepieciešama cits Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas veids – Zaļā karte. Ja nepieciešams iegādāties Zaļo karti, lūdzu, sazinies ar mums, skat. zemāk sadaļā kontakti un mēs Tev noteikti palīdzēsim!

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu lasi šeit!

Autortiesības © Aon Baltic Privātuma politika. Portāla noteikumi. Cookie Preferences